BEFORDRING / KØRSEL


Læs om reglerne for befordring/kørsel til og fra hospitalet her.